miércoles, 6 de diciembre de 2017

Les possibilitats del machine learning, big data i blockchain en la docència universitària. Francesc Balagué @fbalague @akoranga @CSUC_info

Hoy traemos a este espacio esta presentación titulada "Les possibilitats del machine learning, big data i blockchain en la docència universitària."que usó  Francesc Balagué en el encuentro que se celebró bajo el título "Tecnologies per a la innovació docent"., organizado por el CSUC Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Lloc:
Sala d'Actes, Parc Mediterrani de la Tecnologia, UOC, Av. Carl Friedrich Gauss 5, Castelldefels

La innovació docent és la traducció pràctica d'idees en nous sistemes i interaccions socials. Té per propòsit la introducció i la contínua actualització de millores en el procés d'aprenentatge dels estudiants i en la qualitat de la docència.

Per innovar en el camp docent és imprescindible repensar els mètodes i les eines educatives, fomentar l'educació digital i fer ús de les possibilitats que ofereixen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) per millorar tant la qualitat de l'ensenyament com el prestigi, la visibilitat i la competitivitat d'aquest.

L'ús de metodologies pedagògiques innovadores, com ara la gamificació, el flipped learning (o aula invertida), els MOOC, el model BYOD... són només alguns exemples de com l'aprenentatge es recolza en les TIC per adaptar-se als canvis d'una societat cada vegada més digital.

En aquest context, les universitats tenen la responsabilitat d'impulsar la innovació en l'aprenentatge, alhora que els departaments TIC han de poder donar suport a tecnologies que facilitin aquesta innovació en l'àmbit educatiu; col·laborant amb els responsables docents en el desenvolupament de noves competències i proporcionant les eines necessàries per assolir un model d'excel·lència docent.

El propòsit de la TSIUC'17 és d'una banda mostrar les tendències i aplicacions de les TIC en el procés d'aprenentatge i, de l'altra, conèixer tant experiències de docència innovadores com necessitats futures.

Francesc nos presenta así el abstract del texto en su Linkedin

ABSTRACT

Una de les tendències en entorns educatius que està creixent més és l’aplicació del Big Data, el Machine Learning, i la tecnologia Blockchain. Es tracta de diferents tecnologies que permeten per una banda, aprofitar la immensa quantitat de dades que es generen en els processos d’aprenentatge, per extreure’n conclusions i introduir millores al procés, personalitzar itineraris, etc.
I per altra banda, generar estructures d’aprenentatge descentralitzades o sistemes de certificació basats en la tecnologia blockchain, per exemple.
Si bé són tecnologies que no han nascut pròpiament en entorns educatius i que ja s’utilitzen en banca, comerços o transports, entre d’altres, l’objectiu final d’aplicar-les en entorns educatius hauria de ser sempre la millora de l’experiència d’aprenentatge, personalitzant-la i fent-la el més significativa possible per l’alumne, així com oferint el millor entorn educatiu possible per a desenvolupar-la.
"Data are to this century what oil was to the last one: a
driver of growth and change"
L’article proposa una introducció a aquesta àrea, amb una definició de conceptes i presentació de casos i exemples de sectors molt diversos (des de la medicina, els esports, la moda o l’entreteniment), per després entrar més concretament a l’entorn educatiu i les seves possibilitats d’ús. Concretament destacant els següents punts:
  • Millorar els resultats dels estudiants
  • Crear programes massius personalitzats
  • Millorar l’experiència d’usuari en temps real
  • Reduir l’abandonament
  • Equips d’alt rendiment d’aprenentatge
  • Avaluació
(leer más...)

 Fuente: [ slideshare Francesc balagué  ]

No hay comentarios:

buscador

Google